Vòng tay công giáo đá Beryl thiên nhiên mix thánh giá thạch anh vàng

498.000 349.000

+ 01 vòng tay

+ 01 hộp đựng

+ 01 giấy bảo hành