Vòng tay công giáo đá thạch anh dâu hồng thiên nhiên mix thánh giá thạch anh hồng

498.000 349.000

+ 01 Vòng tay.

+ 01 Hộp đựng.

+ 01 Giấy bảo hành.