Vòng tay công giáo đá thạch anh khói thiên nhiên mix thánh giá thạch anh trắng

498.000 349.000

+ 01 Vòng tay

+ 01 hộp đựng

+ 01 giấy bảo hành