Vòng tay công giáo đá mắt hổ đỏ thiên nhiên mix onyx

498.000 349.000

+ 01 vòng tay

+ 01 hộp đựng

+ 01 giấy bảo hành